Μηχανοστάσιο

Ελέγχουμε το μηχανοστάσιο του ακινήτου για προβλήματα

  • Μονώσεων
  • εντοπισμού φραγμένων σωληνώσεων
  • ηλεκτρολογικά (πχ πίνακες)
  • μηχανολογικά (πχ κυκλοφορητές και αντλίες)
  • σπηλαίωσης κυκλοφορητών και αντλιών

Δίπλα βλεπουμε θερμογραφία ενός δοχείου ζεστού νερού χρήαης (ΖΝΧ) με ανεπαρκή μόνωση

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.