Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 19:31

Έλεγχος βαλβίδων

Η ανίχνευση της έντασης του φαινομένου της απώλειας συμπίεσης των βαλβίδων γίνεται πλεον προσδιορίσιμη.

Παρατηρήστε στο αρχείο ήχου παρακάτω οτι ο ήχος της βαλβίδας δεν κόβεται απότομα όπως στην καλή βαλβίδα, αλλά 'κρατάει' λίγο πριν και μετά το άνοιγμα.

Η μέθοδος ακρόασης είναι με υπέρηχο δομής

Παρακολουθώντας τον κινητήρα ή τον συμπιεστή σε τακτά χρονικά διαστήματα, βλέπουμε την τάση των βαλβίδων του προς απώλεια συμπίεσης, έτσι προσδιορίζουμε την έκταση και την ένταση του ενδεχόμενου προβλήματος.


Πολυμέσα

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search