Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 20:31

Μέτρηση Βάσης (Baseline Measurement)

Η μέτρηση της τίμης βάσης (Baseline Measurement) είναι απαράιτητη όταν πραγματοποιούμε έλεγχο της κατάστασης ενός εξαρτήματος.


Είναι το πρώτο σημείο που ξεκινάμε να φτιάχουμε μια καμπύλη με άξονες: πιθανότητα αστοχίας - χρόνος, γι αυτό μας ενδιαφέρει να την πάρουμε όσο πιο νωρίς γίνεται σε σχέση με την ημερομηνία έναυσης λειτουργίας του έξαρτήματος.

Συνέπεια των παραπάνω είναι οτι η μέτρηση της τιμής βάσης, είναι ένα πολύτιμο νούμερο όταν παρακολουθουμε την "τάση" (trending) του εξαρτήματος.

Με αυτό το δεδομένο και έστω μόνο άλλη μια μέτρηση, έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε στατιστικά της κατάστασης του εξαρτληματος.

Η πολύτιμη αυτή μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιδήποτε πανομοιότυπο ('δίδυμο') εξάρτημα βρίσκεται στο χώρο.

Εαν δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβουμε τιμή βάσης κατά την παράλαβή σε "πλήρη λειτουργία" του εξαρτήματος, τότε θεωρούμε ώς τιμή βάσης την πρώτη μας μέτρηση ή εάν έχουμε πανομοιότυπο εξάρτημα προς έλεγχο, θα διαλέξουμε την πιο χαμηλή ως τιμή αναφοράς βάσης.


Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search