Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 20:59

Συντήρηση βάσει της Κατάστασης ή Condition based Maintenance

Η Συντήρηση βάσει της Κατάστασης ενός μηχανήματος εν συντομία σημαίνει: συντήρηση όταν δημιουργηθεί η ανάγκη.

Αυτή η συντήρηση πραγματοποιείται αφόυ ένας ή περισσότεροι "δείκτες" δέιχνουν οτι το μηχάνημα οδεύει προς την αστοχία ή οτι η απόδοση του μηχανήματος ελαττώνεται.

Η μέθοδος επιτρέπει στο τμήμα συντήρησης να αποφασίσει το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιήσει τη συντήρηση ή την επισκευή. Ιδεατά, η Συντήρηση βάσει της Κατάστασης, θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν συντηρήσεις μόνο όπου χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας το κόστος των ανταλλακτικων, τον χρόνο εκτός λειτουργίας του συστήματος, το στοκ των ανταλλακτικών, το κόστος "πυροσβστικής" επέμβασης, τα ατυχήματα και γενικά τον χρόνο που σπαταλάται στη συντήρηση


Η Συντήρηση βάσει της Κατάστασης εξελίσεται σε ένα σημαντικό εργαλείο, ώστε να λειτουργεί ένα εργοστάσιο, πλοίο, κτίριο, στο βέλτιστο σημείο.

Βελτιωμένες λειτουργίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής-λειτουργίας, λιγότερα ατυχήματα και ελαττωμένη χρήση πόρων.

Η ελάττωση των πόρων αυτών είναι απο τις μείζονες διαφοροποιήσεις σε ένα μέλλον όπου περιβαλλοντικοί παράγοντες θα πάιζουν όλο και πιο σπουδαίο ρόλο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μέτρηση Βάσης (Baseline Measurement) Πόσο γράσσο να βάλω; »

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search