Έργα

Ηλεκτρολογικός πίνακας

Ηλεκτρολογικός πίνακας

Βλέπουμε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα επαγγελματικού πλυντηρίου μαγειρικών σκευών από μεγάλο ζαχαροπλαστείο.

Πρόβλημα: μέσω της θερμογραφίας παρατηρούμε στο αριστερό ρελλέ οτι η μία φάση φορτίζεται περισσότερο, κάτι που δεν ισχύει, συνήθως, σε τριφασικά φορτία.

Λύση: πρέπει να ελέγξουμε το φορτίο γιατί είναι πιθανή αιτία βλάβης.

Κέρδος: Ο έλεγχος γίνεται χωρίς downtime, τα έξοδα δεν είναι "πυρόσβεσης", εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανήματος.

Πρόβλημα: πιο δεξία (στο μικρότερο ρελλέ) παρατηρούμε διαφορά θερμοκρασίας στο ίδιο το καλώδιο. Πιθανό σημείο "καρβιυνιάσματος" ή και πυρκαϊάς.

Λύση: Σφίξιμο βίδας και εάν δε διορθωθεί, αντικατάσταση των συνδέσμων.

Κέρδος: Αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανήματος, αποφυγή βλάβης, αποφυγη πυρκαϊάς, αποφυγή μεγάλων εξόδων σε σχέση με την πρόγνωση.

Date

30 Σεπτεμβρίου 2013

Tags

Βιομηχανία

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.