Μηχανοστάσιο

Ελέγχουμε το μηχανοστάσιο του ακινήτου για προβλήματα από 120+ΦΠΑ

  • Μονώσεων
  • εντοπισμού φραγμένων σωληνώσεων
  • ηλεκτρολογικά (πχ πίνακες)
  • μηχανολογικά (πχ κυκλοφορητές και αντλίες)
  • σπηλαίωσης κυκλοφορητών και αντλιών

Δίπλα βλεπουμε θερμογραφία ενός δοχείου ζεστού νερού χρήαης (ΖΝΧ) με ανεπαρκή μόνωση

Invitro Manufacture

Η IVM έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την εταιρεία σας να αποφύγει τις αδικαιολόγητες εκτός λειτουργίας ώρες του εξοπλισμού σας, να εξοικονομήσετε ενέργεια, να αυξήσετε το μέσο χρόνο μεταξύ αστοχίας των μηχανημάτων, να μειώσετε τα ατυχήματα και πολλά άλλα.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, την ανάλυση αερόφερτων και δομικών υπερήχων καθώς και την ανάλυση κραδασμών.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.