Ναυτιλία

Γνωρίστε αναλυτικά τις εφαρμογές που σας προσφέρει η Invitro για τη ναυτιλία.

Κατά την παραλαβή ή κτίσιμο ενός πλοίου ή σκάφους, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε

Πλέον καταργούμε το water hose leak detection test  και το chalk  leak detection test.

Παρέχουμε έλεγχο του ηλεκτρολογικού υλικού γιά προσδιορισμό

Σε ποιές ενέργειες θα προβαίνατε αν ανιχνεύαμε τα προβλήματα μηχανολογικής φύσης πριν αυτά εκδηλωθούν και σας λέγαμε την αιτία και το σημείο του προβλήματος;

Το δίκτυο ατμού έχει πολλά σημεία που ενδεχομένως είναι προβληματικά αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη πού είναι.

Μία επισκόπηση (survey) του δικτύου, θα σας αποκαλύψει όλα τα προβληματικά σημεία.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε αλλά και να ποσοτικοποιήσουμε τις απώλειες ενός δικτύου

Ο έλεγχος των εναλλακτών εν λειτουργία είναι εφικτός

Η σπηλαίωση (cavitation) είναι ένα πρόβλημα που αντιλαμβανόμαστε αφού έχει δημιουργήσει 

όπως και στην κύρια μηχανή, έτσι και στη γεννήτρια


Πέρα από το θερμογραφικό έλεγχο της καρδιάς του πλοίου

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.