Πελατολόγιο

 • ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ Ε.Π.Ε.
 • ΑΡΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε.
 • Safe Blood Biotechnology Suppliers S.A.
 • BIOSURE O.E.
 • DAKO
 • Μenarini A.E.


 • Ε.Υ.Δ.Απ. Α.Ε
 • ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
 • VIVARTIA-ΔΕΛΤΑ
 • Πολεμική Αεροπορία (εργοστάσιο Α/Κ) 
 • SPECIFAR Pharmaceuticals
 • BAYER ΕΛΛΑΣ 

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.