Κυκλώματα ατμού

Το δίκτυο ατμού έχει πολλά σημεία που ενδεχομένως είναι προβληματικά αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη πού είναι.

Μία επισκόπηση (survey) του δικτύου, θα σας αποκαλύψει όλα τα προβληματικά σημεία.


  1. Επισκόπηση ατμοπαγίδων: Τα αποτελέσματα μίας δυλειτουργικής ατμοπαγίδας, ξεπερνούν το τεράστιο οικομικό κόστος εξ αιτίας της αναποτελεσματικής παραγωγής ατμού. Μία αστοχία μπορεί να ανυψώσει το λειτουργικό κόστος και να ελαττώσει τον χρονο ζωής της ατμογεννήτριας, να καταστρέψει τις σωληνώσεις, να αυξήσει την κατανάλωση επεξεργασμένου νερου άρα και των φίλτρων του, να αυξήση την κατανάλωση καυσίμου, να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον (ISO14000), να 'ρίξει' την ποότητα του ατμού και γενικά επηρεάζει την ακεραιόητα της παραγωγής.
  2. Επισκόπηση των μονώσεων του δικτύου: Η χαμένη ενέργεια από τις χαλασμένες μονώσεις καταλήγει σε μεγάλα λειτουργικά κόστη. Μεγιστοποιώντας τη θερμική απόδοση ενός συστήματος ατμού σε μία μεγάλη εγκατάσταση, θα αποπληρώσετε την θερμογραφική επισκόπηση σε ελάχιστο χρονο.
  3. Επισκόπιση βαλβίδων, διακοπτών κλπ: υπάρχει πλέον η δυνατότηα να μάθουμε αν τα στοιχεία που νομίζουμε ότι είναι ανοιχτά ή κλειστά, λειτουργούν κανονικά.

Σχετικά Άρθρα

Πολυμέσα

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.