Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 08:57

Προγνωστική ή Προβλεπτική Συντήρηση

Δείτε τα προβλήματα, πριν αυτά συμβούν...

Οι τεχνικές της Προγνωστικής ή Προβλεπτικής Συντήρησης (PdM, Predictive Maintenance) μας βοηθούν να ορίσουμε την κατάσταση του εν λειτουργία εξοπλισμού με σκοπό να προβλέψουμε πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση.

Πρόγνωση = Επισκευή, πριν χαλάσει..

Η προσέγγιση αυτή μας προσφέρει εξοικονόμιση πόρων σε σχέση με την προληπτική συντήρηση που στηρίζεται σε κλειστό χρονοδιάγραμμα, γιατί οι εργασίες γίνονται μόνο όταν χρειάζεται.

Mέσω της PdM υπάρχει η δυνατότητα να εξοικονομήσουμε* έως 30% στα έξοδα συντήρησης και επισκευής και έως 45% μείωση στον εκτός λειτουργίας χρόνο (downtime)

*(έρευνα του αμερικάνικου τομέα ενέργειας)

Μερικά ακόμα πλεονεκτήματα είναι ο αυξημένος χρόνος ζωής των μηχανημάτων, η αυξημένη ασφάλεια στην εγκατάσταση, λιγότερα ατυχήματα με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθήκης.

Το προγνώστικό στοιχείο της μεθόδου στηρίζεται στον στόχο οτι προβλέπουμε την μελλοντική "τάση" (trend) της κατάστασης του εξοπλισμού

Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιέι αρχές στατιστικών δεδομένων παραγωγής προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποίο χρονικό διάστημα στο μέλλον, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

Οι πιο πολλές επιθεωρήσεις προγνωστικής συντήρησης πραγματοποιούνται όσο ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά, έτσι ελαχιστοποιήται η διατάραξη των συνηθισμένων λειτοργιών του συστήματος.

Η ενσωμάτωση τέτοιων μεθόδων ελέγχου έχει ώς αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη και ηψηλή αξιοποιστία του συστήματος

Για να εκτιμήσουμε την κατάσταση των μηχανημάτων, η προγνωστική συντήρηση αξιοποιεί μεθόδους μή καταστροφικού ελέγχου όπως η θερμογραφία, οι υπέρηχοι (αερόφερτοι ή και δομής), ανίχνευση κραδασμών, ανάλυση ελαίων κλπ

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη!

Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στην INVITROpedia! Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες & λύστε τις απορίες σας.