Η ανίχνευση της κατάστασης του ρουλεμάν είναι προσδιορίσιμη, σε πολύ πρόωρο στάδιο.

Έτσι με τακτικό επανέλεγχο βλέπουμε την "τάση" (trending) του ρουλεμάν προς αστοχία.

Κατηγορία INVITROpedia!
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 12:43

REHAU

Συνεργασία με τη REHAU

Κατηγορία Νέα
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:24

Ενεργειακή βελτίωση

Η ενεργειακή βελτίωση του ακινήτου είναι στο χέρι σας.

Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:24

Ενεργειακή βελτίωση

Η ενεργειακή βελτίωση του ακινήτου είναι στο χέρι σας.

Κατηγορία Κατοικίες
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:21

Έλεγχος αεροστεγανότητας ανοιγμάτων

Πρόβλημα: τα κουφώματα και οι πόρτες 'μπάζουν'. Απίστευτα ποσά θερμότητας διαρρέουν δίχως έλεγχο.

Κατηγορία Κατοικίες

Πρόβλημα: Το φαινομενο των χαλασμένων υγρομονώσεων σε ξύλινες στέγες είναι συχνό.

Κατηγορία Κατοικίες
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:07

Ηλεκτρολογικοί πίνακες

Πρόβλημα: πυρκαγιά, black out, καταστροφή ραγοϋλικου, καταστροφή καλωδίων

Κατηγορία Κατοικίες
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:07

Θερμογέφυρες

Πρόβλημα: υγρασία, μούχλα, φούσκωμα επιχρισμάτων, διαρροή θερμότητας.

Κατηγορία Κατοικίες
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 21:07

Έλεγχος μονώσεων

Ελέγχουμε την υπάρχουσα κατάσταση της θερμομόνωσης και επιβεβαιώνουμε τη σωστή τοποθέτηση και την απόδοση της νέας.

Κατηγορία Κατοικίες
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012 20:46

Αεροστεγανότητα ανοιγμάτων

Πρόβλημα: τα κουφώματα και οι πόρτες 'μπαζουν'. Απίστευτα ποσά θερμότητας διαρρέουν δίχως έλεγχο.

Σελίδα 1 από 3

Invitro Manufacture

Η IVM έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την εταιρεία σας να αποφύγει τις αδικαιολόγητες εκτός λειτουργίας ώρες του εξοπλισμού σας, να εξοικονομήσετε ενέργεια, να αυξήσετε το μέσο χρόνο μεταξύ αστοχίας των μηχανημάτων, να μειώσετε τα ατυχήματα και πολλά άλλα.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, την ανάλυση αερόφερτων και δομικών υπερήχων καθώς και την ανάλυση κραδασμών.

περισσότερα...

Tags

Search