Ο ΜΧΜΑ (MTBF) ορίζεται ως ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών κάποιου συστήματος. Ο ΜΧΜΑ είναι μέλος ενός συστήματος, το οποίο προϋποθέτει ότι αυτό που έχει αστοχήσει θα επισκευαστεί άμεσα (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Επισκευών - ΜΧΜΕ / MTTR).

Κατηγορία INVITROpedia!

Invitro Manufacture

Η IVM έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την εταιρεία σας να αποφύγει τις αδικαιολόγητες εκτός λειτουργίας ώρες του εξοπλισμού σας, να εξοικονομήσετε ενέργεια, να αυξήσετε το μέσο χρόνο μεταξύ αστοχίας των μηχανημάτων, να μειώσετε τα ατυχήματα και πολλά άλλα.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, την ανάλυση αερόφερτων και δομικών υπερήχων καθώς και την ανάλυση κραδασμών.

περισσότερα...

Tags

Search