Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 09:05

Προληπτική Συντήρηση -Οχι Ευχαριστώ!

Η προληπτική συντήρηση με απλά λόγια είναι η συντήρηση που γίνεται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή ώρες λειτουργίας. Συνήθως τα δεδομένα αυτά τα δίνει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού.

Κατηγορία INVITROpedia!

Invitro Manufacture

Invitro Manufacture can help your company avoid equipment breakdowns, save energy, increase your assets' MTBF, reduce inventory, reduce accidents and many more.

Our qualified technicians use a wide array of technologies to monitor and analyze your equipment and machinery.

περισσότερα...

Tags

Search